PDF Opties

3. Slot

De opgaven van gemeenten zijn fors en de tekorten die vanaf 2027 in het vooruitzicht liggen betekenen, ook voor de gemeente Purmerend, een merkbare en voelbare bezuiniging. Met alle opgaven die er zijn en de toenemende rol van de gemeente gaan we er daarom vanuit dat er alsnog compensatie komt vanuit het Rijk. Met de informatie van nu verwachten we de begroting in november sluitend te krijgen, mits er afdoende loon- en prijscompensatie in de meicirculaire komt. Ook daarvoor kijken we nadrukkelijk naar het Rijk.

We blijven onze ambities uitvoeren en hopen dat de keuzes die, bij uitblijvende compensatie nodig zijn, daarmee niet nodig zijn. We zijn echter voorbereid voor de situatie dat de rijksinkomsten minder worden. Bij deze Voorjaarsnota heeft het college ernaar gestreefd nog zo veel mogelijk naar de kansen voor onze gemeente, en kansrijke maatregelen voor onze inwoners te kijken. Dat is waar wij als college voor staan. We zien uit naar het gesprek met de raad in juni over de Voorjaarsnota, de voorgestelde keuzes en de toekomstscenario’s.